กองกิจการนิสิต จัดโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ แสดงความยินดีกับบัณฑิต

ประกาศวันที่ 3 พ.ค. 2565 | 88 Views


กองกิจการนิสิต จัดโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ แสดงควา

  เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2565 กองกิจการนิสิต ได้จัดโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพื่อแสดงความยินดีกับบัณฑิตอดีตผู้นำนิสิต ประจำปีการศึกษา 2563 ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต เป็นประธานกล่าวแสดงความยินดีแก่บัณฑิตอดีตผู้นำนิสิต ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมด้วย อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต บุคลากรกองกิจการนิสิต ผู้นำนิสิตชุดปัจจุบัน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าผู้นำนิสิต กระชับความสัมพันธ์ และก่อให้เกิดวัฒนธรรมอันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นพี่ รุ่นพี่กับรุ่นน้อง อีกทั้งยังสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ สร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลุกจิตสำนึก ค่านิยมของบัณฑิตและนิสิตให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์นิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา

SDGs 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน