กองกิจการนิสิต​ ร่วมสืนสานประเพณีไทย​จัดพิธีสระเกล้าดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส​ ​

ประกาศวันที่ 9 เม.ย. 2565 | 94 Views


กองกิจการนิสิต​ ร่วมสืนสานประเพณีไทย​จัดพิธีสระเกล

กองกิจการนิสิต​ ร่วมสืนสานประเพณีไทย​จัดพิธีสระเกล้าดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส​ ​เนื่องในเทศกาลสงกรานต์มหาวิทยาลัยพะเยา​ ประจำปี​ 2565​ ในวันศุกร์​ ที่​ื​ 8​ เมษายน​ 2565​ ณ​ ลานสราญใจ​ ด้านหลังอาคารสำนักงานอธิการบดี​ โดยได้รับเกียรติจาก​ รองศาสตราจารย์​ ดร.​สุภกร​ พงศบางโพธิ์​ อธิการบดี​ พร้อมด้วย​ผู้อาวุโส​ สรงน้ำพระพุทธภุชคารักษ์​ พระพุทธรูป​ประจำมหาวิทยาลัยพะเยา​ พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช​ พิธีสระเกล้าดำหัวเริ่มขึ้นโดยผู้แทนผู้บริหาร​ บุคลากร​ และนิสิต​ มอบเครื่องสักการะแบบล้านนา​พร้อมของไหว้​ แก่อธิการบดีและผู้อาวุโส​ จากนั้น ดร.วุฒิชัย​ ไชยรินคำ​ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต​ กล่าวคำขอขมา​และมอบน้ำขมิ้นส้มป่อย​แก่ท่านอธิการบดี​ โอกาสนี้​ อธิการบดีได้ให้พร พิธีสระเกล้าดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส​ จัดขึ้นตามพิธีแบบล้านนาเพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงาม​ อันสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา​ที่ร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เสริมสร้างความเป็นไทย และพัฒนาสู่สากล (Thainess) ตลอดจนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตาม SDGs11 อีกด้วย

SDGs 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน SDGs 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน