มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมสำรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ

ประกาศวันที่ 30 มี.ค. 2565 | 205 Views


มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมสำรวจพื้นที่และประชุมเตรียมกา

วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565  รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยามอบหมายให้ ดร.วุฒิชัยไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายพิธีการพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา นายพิเชษฐ ถูกจิตร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิตเข้าร่วมประชุมการสำรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพะเยาและเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ในวันที่ 27 เมษายน 2565 ณ มณฑลทหารบกที่ 34 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช โดยมีพล.อ.พงษ์เทพ  กนิษฐานนท์  รองสมุหราชองครักษ์ เป็นประธาน

SDGs 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน