กิจกรรมจิตอาสาเพนท์ถุงผ้า

ประกาศวันที่ 30 มี.ค. 2565 | 215 Views


กิจกรรมจิตอาสาเพนท์ถุงผ้า

มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ศูนย์ปฎิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา กองกิจการนิสิต และ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา  ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรม กิจกรรมจิตอาสาเพนท์ถุงผ้า เพื่อมอบให้แก่นักเรียนศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา(บ้านห้วยปุ้ม) ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยาและนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2565  โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และ คุณจิตติมา  กรีอารี   พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา  หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ และ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา  และผู้บริหาร นิสิต และ บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา มาร่วมกิจกรรมจำนวน 50 คน

SDGs 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต