กองกิจการนิสิตร่วมประชุมเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศวันที่ 21 มี.ค. 2565 | 207 Views


กองกิจการนิสิตร่วมประชุมเตรียมความพร้อมพิธีพระราชท

วันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. กองกิจการนิสิต โดย ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต และ นายพิเชษฐ ถูกจิตร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา และช่องทางออนไลน์ ผ่าน microsoft team เพื่อติดตามความคืบหน้าและเตรียมความพร้อมการเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2563 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 2565 นี้ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 

SDGs 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน