กองกิจการนิสิตร่วมสืบสานงานบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง

ประกาศวันที่ 5 มี.ค. 2565 | 194 Views


กองกิจการนิสิตร่วมสืบสานงานบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง

ดร.วุฒิชัย​ ไชยรินคำ​ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต อาจารย์​จารุ​วรรณ​ โปษยานนท์​ ผู้ช่วยอธิการบดี​ นำบุคลากร และนิสิตชมรมข่วงศิลป์​ พร้อมด้วยนิสิตสาขาวิชาดนตรีและนาฎศิลป์​ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ร่วม​ 25 คน​ ฟ้อนไหว้สาพญางำเมือง​ ในงานบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง​ ประจำปี​ 2565​ ณ​ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง​ งานบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง​ เป็นงานใหญ่ประจำปีของจังหวัดพะเยา​จัดขึ้นเพื่อทำพิธีบวงสรวงสักการะพญางำเมือง​ บูรพกษัตริย์ลำดับที่ 9​ แห่งเมืองพะเยา​ (พ.ศ.1801-1841) จัดในวันที่​ 5 มีนาคม​ ของทุกปี​ โดยเมื่อทำพิธีบวงสรวงเสร็จสิ้นจะมีการแสดง​ฟ้อนไหว้สาพญางำเมือง​ ซึ่งเป็นการแสดงที่จัดขึ้นโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา​ เพื่อใช้แสดงในงานบวงสรวงสักการะพญางำเมือง​ ตั้งแต่ปี 2561 ประดิษฐ์ท่ารำและควบคุมการแสดงโดย​ ครูอริน​ พูลเกษม​ และได้รับความร่วมมือจากหลายๆ​ หน่วยงาน​ รวมทั้งมหาวิทยาลัยพะเยา​ได้ส่งนิสิตและบุคลากร​ ร่วมฟ้อนถวายเป็นประจำทุกปี​ นอกจากจะเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีที่สำคัญของจังหวัดแล้ว​ นิสิตยังได้ร่วมสืบสานฟ้อนไหว้สาพญางำเมือง​ ที่เป็นนวัตกรรมทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าของจังหวัดพะเยา​ อันสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา​ที่ร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เสริมสร้างความเป็นไทย และพัฒนาสู่สากล (Thainess) อีกด้วย

SDGs 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน SDGs 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน