ผู้สมัคร พร้อมสำหรับการเลือกตั้งนายกองค์การนิสิต 2565

ประกาศวันที่ 8 ก.พ. 2565 | 188 Views


ผู้สมัคร พร้อมสำหรับการเลือกตั้งนายกองค์การนิสิต 2

วันที่ 8กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 13.030 น. กองกิจการนิสิต ได้ทำการถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง FACEBOOK LIVE ผ่านเพจกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา โดยเปิดโอกาสให้ผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งนายกองค์การนิสิตได้แสดงวิสัยทัศน์ นโยบายด้านต่างๆและทัศนคติของผู้ลงสมัครนายกองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565

โดยในปีนี้ได้มีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งจำนวน 1 พรรค ได้แก่ หมายเลข 1 พรรค 20 DALE นำโดย นายวายุ ภูพันนา นิสิตชั้นปีที่ 2 จากวิทยาลัยการศึกษา 

ซึ่งปีนี้จะทำการจัดการเลือกตั้งขึ้นในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป จนถึงเวลา 21.00 น. ผ่านช่องทาง iService UP

#มหาวิทยาลัยพะเยา

#universityofphayao

#เลือกตั้งองค์การ64

#UPVOTE64

#SDGs #SDG5 #SDG16

SDGs 5 บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง SDGs 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผลรับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ