กิจกรรม "ไม่อยากติดดอย มา Join กัน"

ประกาศวันที่ 20 ม.ค. 2565 | 248 Views


กิจกรรม

วันพุธ ที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 13.00-17.00 น. หน่วยพัฒนานิสิตสู่ความเป็นเลิศและสากล  งานวินัยและพัฒนานิสิตสู่ความเป็นเลิศ  กองกิจการนิสิต ได้จัดกิจกรรม “ไม่อยากติดดอย มา Join กัน” ภายใต้โครงการพัฒนาและผลักดันนิสิตสร้างชื่อเสียงสู่ความเป็นเลิศ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก “พี่หมี”คุณพีรพัฒน์  เพ็ชรดิษฐ์จากเพจเทรดเดอร์หน้าหมีแต่ชอบหมา  มาให้ความรู้และแชร์ประสบการณ์ เกี่ยวกับการซื้อขายในตลาดเงินดิจิทัล และรู้จักเทคโนโลยี Blockchain รวมทั้งมีกิจกรรม Workshop โดย ดร.เภสัชกรหญิง คณิตา  ดวงแจ่มกาญจน์  ซึ่งนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้และได้พัฒนาทักษะ​ด้าน​การลงทุน​ในสินทรัพย์​ดิจิทัล ความรู้ด้านทักษะทางการเงิน​ และทักษะ​ในอนาคตที่เหมาะสมตามแผนยุทธศาสตร์​มหาวิทยาลัย

SDGs 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต SDGs 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน