กองกิจการนิสิต ส่งมอบน้ำดื่มสู้วิกฤติ COVID-19

ประกาศวันที่ 17 ม.ค. 2565 | 198 Views


กองกิจการนิสิต ส่งมอบน้ำดื่มสู้วิกฤติ COVID-19

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตและ นายพิเชษฐ ถูกจิตร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต พร้อมด้วยบุคลากร กองกิจการนิสิต ส่งมอบน้ำดื่มให้แก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัว ณ  โรงพยาบาลสนาม อว. มหาวิทยาลัยพะเยา  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ และ มอบน้ำดื่มให้แก่นิสิตที่กักตัวอยู่ภายในหอพักมหาวิทยาลัยพะเยา หอที่ 17 ทั้งนี้กองกิจการนิสิต โดยศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา ยังเป็นจุดรับการสนับสนุนน้ำดื่มและอาหารสำหรับนิสิตที่กักตัวอยู่ภายในหอพักมหาวิทยาลัยพะเยา อีกจุดหนึ่งด้วย

SDGs 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย