กองกิจการนิสิตร่วมกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2565 และมอบอาหารให้แก่โรงพยาบาลสนาม อว.(โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา)

ประกาศวันที่ 11 ม.ค. 2565 | 216 Views


กองกิจการนิสิตร่วมกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม

กองกิจการนิสิต ปรับรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยร่วมกับกองกลาง ดำเนินกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2565  ในวันอังคาร ที่ 11 มกราคม 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อความเป็นสิริมงคลในปีใหม่ 2565 และเพื่อสร้างความตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม มีธรรมะเป็นหลักในการชีวิต โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมพิธีทางศาสนาพร้อมกับถวายเครื่องไทยธรรมและภัตตาหารแด่พระสงฆ์ รวมถึงมอบอาหารและเครื่องดื่มให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และนิสิตที่เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลสนาม อว.(โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา)