กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรมมีแล้วแบ่งปันสรรค์สร้างชุมชน ครั้งที่ 1

ประกาศวันที่ 8 ม.ค. 2565 | 198 Views


กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรมมีแล้วแบ่งปันสรรค์สร้างชุ

วันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 09.00น. บุคลากรกองกิจการนิสิต  จัดกิจกรรมมีแล้วแบ่งปันสรรค์สร้างชุมชน ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งป่าข่า , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีถ้อย และโรงเรียนบ้านแม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา โดยมีการมอบของเล่น อุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬ่าให้แก่โรงเรียนและเด็กนักเรียน เพื่อเป็นการมอบความสุขเนื่องในวันเด็กที่ใกล้จะมาถึงในวันเด็กแห่งชาตินี้

 

SDGs 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต