กองกิจการนิสิต ร่วมส่งความสุขในวันเด็กแห่งชาติ

ประกาศวันที่ 7 ม.ค. 2565 | 203 Views


กองกิจการนิสิต ร่วมส่งความสุขในวันเด็กแห่งชาติ

วันที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น. นายพิเชษฐ ถูกจิตร รักษาการแทนผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต เป็นผู้แทนบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา มอบของขวัญส่งความสุขในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ให้กรมทหารราบที่ 17 จังหวัดพะเยา เพื่อนำไปมอบให้แก่เด็กๆ ต่อไป 

SDGs 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน