IMG-LOGO

กองกิจการนิสิตร่วมต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

8 ก.ย. 2563 | 19 Views

ในวันที่ 6-7 กันยายน 2563 กองกิจการนิสิตร่วมต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม , รองศาสตราจารย์ นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ ในการนี้ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ได้พบผู้นำนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบไปด้วย องค์การนิสิต สภานิสิต สหเวียง และสารวัตรนิสิต เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และวันที่ 7 กันยายน 2563 เวลา 07.00น. กองกิจการนิสิตได้ร่วมกิจกรรมพื้นที่วัฒนธรรม ริมกว๊านพะเยา ช่วงเช้าตักบาตรข้าวเหนียวริมกว๊านพะเยา หลังจากนั้น ล่องเรือพายกราบไหว้ขอพรหลวงพ่อศิลา ณ วัดติโลกอาราม กลางกว๊านพะเยา ท่ามกลางบรรยากาศยามเช้าที่สวยงาม นำโดยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองศาสตราจารย์ นพ.สรนิต ศิลธรรม และคณะ หลังจากนั้น เดินทางไปสมทบ เพื่อรับฟังงานวิจัย ร่วมกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์และคณะ โดยมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ทีมวิจัยระเบียงกว๊านพะเยา พาเยี่ยมชมนิทรรศการงานวิจัย "กิจกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ ชุมชนระเบียงกว๊านพะเยา"

ภาพ ข่าว : กองกิจการนิสิต , งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยพะเยา