ประกาศ! เลือกตั้งประธานสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เลือกตั้งออนไลน์วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00-20.00น.
เข้าสู่ระบบเลือกตั้ง
Username
Password
เวลาเครื่อง Server ขณะนี้
 
ประกาศ! มีปัญหาในการเข้าใช้งานระบบ โทร 054-466666 ต่อ 6295 พี่เบียร์ กองกิจการนิสิต FB : กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา