ข่าวล่าสุด

กองกิจการนิสิต เข้าร่วมรอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx เผยแพร่เมื่อ วันที่ 2 ก.ย. 2562 เวลา 15:00 อ่านแล้ว 176 ครั้ง
ผู้นำ 4 เสา พบอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เผยแพร่เมื่อ วันที่ 30 ส.ค. 2562 เวลา 14:00 อ่านแล้ว 207 ครั้ง
กองกิจการนิสิตเข้าร่วมโครงการมุทิตาจิต เผยแพร่เมื่อ วันที่ 28 ส.ค. 2562 เวลา 16:00 อ่านแล้ว 154 ครั้ง
อ่านทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

กองกิจการนิสิต เข้าร่วมรอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx เผยแพร่เมื่อ วันที่ 2 ก.ย. 2562 เวลา 15:00 อ่านแล้ว 176 ครั้ง
แบบฟอร์มขออนุญาตจัดตั้งชมรมกิจกรรมส่วนกลาง เผยแพร่เมื่อ วันที่ 3 พ.ค. 2562 เวลา 16:00 อ่านแล้ว 1004 ครั้ง

ข่าวทุนการศึกษา

ภาพข่าวกิจกรรม

ผู้นำ 4 เสา พบอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เผยแพร่เมื่อ วันที่ 30 ส.ค. 2562 เวลา 14:00 อ่านแล้ว 207 ครั้ง
กองกิจการนิสิตเข้าร่วมโครงการมุทิตาจิต เผยแพร่เมื่อ วันที่ 28 ส.ค. 2562 เวลา 16:00 อ่านแล้ว 154 ครั้ง

สรุปโครงการ

สถิติการให้บริการแก่นิสิต กองกิจการนิสิต เผยแพร่เมื่อ วันที่ 27 มี.ค. 2562 เวลา 16:00 อ่านแล้ว 89 ครั้ง
แบบสรุปโครงการที่เข้าบรรจุตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562(แบบ บผ.4) เผยแพร่เมื่อ วันที่ 27 มี.ค. 2562 เวลา 16:00 อ่านแล้ว 234 ครั้ง

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

แจ้งเวียนแนวทางการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เผยแพร่เมื่อ วันที่ 28 มี.ค. 2562 เวลา 14:00 อ่านแล้ว 201 ครั้ง

ประกาศ/คำสั่ง มพ.

ประกาศ มพ.เรื่องการรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อพิจารณาให้เข้ามาประกอบการภายใน ม.พะเยา ประจำปีงบ 2563 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 16 ส.ค. 2562 เวลา 15:00 อ่านแล้ว 224 ครั้ง
ประกาศ มพ. เรื่องสิ้นสุดการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 8 ส.ค. 2562 เวลา 14:00 อ่านแล้ว 211 ครั้ง
ประกาศ มพ. เรื่องรายชื่อนิสิตที่ได้รับรางวัลนิสิตเกียรติยศ ประจำปี 2562 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 23 ก.ค. 2562 เวลา 17:00 อ่านแล้ว 235 ครั้ง
ประกาศ มพ. เรื่องศูนย์เฝ้าระวังการจัดกิจกรรมต้องรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 3 ก.ค. 2562 เวลา 17:00 อ่านแล้ว 262 ครั้ง
คำสั่ง มพ. เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาหน่วยกิจกรรม และผู้นำนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562(เพิ่มเติม) เผยแพร่เมื่อ วันที่ 19 มิ.ย. 2562 เวลา 16:00 อ่านแล้ว 463 ครั้ง
บันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการดำเนินกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ปี2562 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 13 มิ.ย. 2562 เวลา 10:00 อ่านแล้ว 397 ครั้ง
ประกาศ มพ.เรื่องแนวปฏิบัติและมาตราการสำหรับการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ปี 2562 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 13 มิ.ย. 2562 เวลา 10:00 อ่านแล้ว 303 ครั้ง
ประกาศ มพ.เรื่องประมูลจ้างเหมาทำเสื้อโปโลนิสิตใหม่ 2562 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 12 มิ.ย. 2562 เวลา 15:00 อ่านแล้ว 404 ครั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจ้างเหมาทำเสื้อโปโลสำหรับนิสิตใหม่ 2562 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 12 มิ.ย. 2562 เวลา 15:00 อ่านแล้ว 228 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายและมาตรการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่และจัดเขตสูบบุหรี่เป็นการเฉพาะ พ.ศ. 2562 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 3 เม.ย. 2562 เวลา 10:00 อ่านแล้ว 264 ครั้ง
อ่านทั้งหมด
Banner ข่าว

ส่งเรื่องติดต่อสอบถาม / ชมเชย / เสนอแนะ / ร้องเรียนร้องเรียน ร้องทุกข์เกี่ยวกับการให้บริการต่างๆของกองกิจการนิสิต และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับนิสิต

บทเพลงของมหาวิทยาลัยพะเยา
วารสารกองกิจฯ
สารจากรองอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ วันนี้:4 เดือนนี้:786 ปีนี้: 786 เริ่มเก็บข้อมูลวันที่ 21 กันยายน 2559