ตัวกรองช่วยค้นหา
ชื่อพัสดุ
 
ลำดับ รูปภาพ
ชื่อ

จำนวนที่สามารถยืมได้

1
โพเดียม อะคลิลิก
1
2
โตก ขนาด 7*4.5 นิ้ว
3
3
โตก ขนาด 12*13 นิ้ว
2
4
โตก ขนาด 12*18.5 นิ้ว
2
5
โตก ขนาด 12*27 นิ้ว (สูงพิเศษ)
8
6
พานลาว สีทอง บุผ้า
1
7
โคมเวียนเทียนพลาสติก
77
8
พรมปูอาสนะ
19
9
อาสนะ สีครีมขอบทอง
10
10
ตาลปัตร ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา
11
11
ที่กรวดน้ำทองเหลือง
7
12
พานพุ่มสีม่วง
1
13
พานพุ่มเงิน-พุ่มทอง ขนาดปกติ
1
14
พานพุ่มเงิน-พุ่มทอง ขนาดพิเศษ
1
15
พานธูปเทียนแพ
1
16
เชิงเทียนทองเหลือง ขนาด 5 นิ้ว
3
17
เชิงเทียนทองเหลือง ขนาด 7 นิ้ว
4
18
กระถางธูปทองเหลืองหัวสิงห์
1
19
ขันน้ำมนต์ทองเหลืองพร้อมพานรอง
1
20
แจกันทองเหลือง
2

จำนวน 29 รายการ 1 2