ประกาศ! เลือกตั้งประธานสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
เลือกตั้งออนไลน์วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-20.00น. คลิกลิงค์ เพื่อเข้าสู่ระบบ

ประกาศ! เลือกตั้งประธานสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์
เลือกตั้งออนไลน์วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00-20.00น. คลิกลิงค์ เพื่อเข้าสู่ระบบ

ประกาศ! เลือกตั้งประธานสโมสรนิสิตคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
เลือกตั้งออนไลน์วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-21.00น. คลิกลิงค์ เพื่อเข้าสู่ระบบ

ประกาศ! เลือกตั้งประธานสโมสรนิสิตคณะนิติศาสตร์
เลือกตั้งออนไลน์วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-20.00น. คลิกลิงค์ เพื่อเข้าสู่ระบบ

ประกาศ! ผลการเลือกตั้งนายกองค์การนิสิต 2564 ม.พะเยา ดูรายละเอียด
ประกาศ! มีปัญหาในการเข้าใช้งานระบบ โทร 054-466666 ต่อ 6295 พี่เบียร์ กองกิจการนิสิต FB : กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา